Rooster vrijwilligers

Het vrijwilligersrooster wordt in verband met privacy-redenen alleen via de e-mail bekend gemaakt aan de vrijwilligers.

De vrijwilligers kunnen het vrijwilligersrooster ook altijd via oerein@hotmail.nl opvragen.

 

 Email facebook twitter LinkedIn Hyves